Trang chủ » Văn bản của trường, Văn bản hành chính » Mẫu sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012

I.            LÍ DO, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI:

I.1.       Lí do chọn đề tài:

– Tại sao tác giả chọn đề tài này mà không chọn đề tài khác?

– Đề tài này giải quyết vấn đề gì trong thực tiễn giảng dạy, công tác?

– Đề tài này có ai nghiên cứu chưa? Tác giả? Phạm vi nghiên cứu? Đề tài do mình viết cái mới ở chỗ nào? Nhằm giải quyết vấn đề gì? Việc nghiên cứu lần này có khác gì so với các tác giả khác?

I.2.       Mục đích chọn đề tài:  

Thực hiện đề tài này để làm gì? Mục tiêu mà đề tài hướng tới là gì?

I.3.       Phạm vi nghiên cứu:

Là phần giới hạn của đề tài, khẳng định phạm vi nghiên cứu và khả năng áp dụng của SKKN. Đòi hỏi người viết phải nêu rõ là đang nghiên cứu vấn đề gì? Trong vấn đề đó nghiên cứu phần nào? Phần nào chưa nghiên cứu?

 

II.            THỰC TRẠNG:

II.1.   Thuận lợi:

 II.2.   Khó khăn:

phân tích rõ các thuận lợi, khó khăn trong quá trình giảng dạy, công tác, từ đó đòi hỏi phải có biện pháp, phương pháp mới

 

III.            CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Trình bày lần lượt các giải pháp

Cách trình bày 1 giải pháp:

– Cách thứ nhất: Trình bày những việc làm rồi giải thích:

Cách làm này chỉ ra được lý do, vì sao thực hiện như vậy; chỉ ra được kết quả, lợi ích của giải pháp và cách thức quy trình của giải pháp.

– Cách thứ hai: Nêu lý do, trình bày cách làm, cho ví dụ, giải thích.

Trên cơ sở trả lời nội dung các câu hỏi: vì sao phải làm như vậy? làm như vậy có lợi gì cho đối tượng? có hiệu quả gì hơn so với cách làm cũ, phương pháp cũ?

– Cách thứ ba: Nêu nguyên tắc, nêu cách làm cũ và đề ra giải pháp mới

 

IV.            KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

 Viết phần kết quả, người viết cần diễn đạt bằng lời, nêu các dẫn chứng và phân tích chỉ rõ sự chuyển biến của đối tượng qua quá trình thực hiện các giải pháp, các cải tiến mới đạt hiệu quả cao hơn so với các giải pháp truyền thống, có sẵn trước đó.

 

V.            KẾT LUẬN:

V.1.Tóm lược các giải pháp:

 V.2.Phạm vi áp dụng các giải pháp:

 V.3.Kiến nghị (nếu có):

 

Thủ Đức, ngày      tháng    năm 2012

Người viết

 

 

(Họ tên ghi chữ thường, đậm.

Vd: Nguyễn Văn A)

 

CHÚ Ý:

–         Sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Time New Roman, size 13 hoặc 14 (các tiêu đề có thể dùng kiểu chữ khác)

–         Dãn dòng 1,5 line, mật độ chữ bình thường.

–         Khổ giấy A4

–         Top  2,5cm – Bottom  2,5cm – Left 3cm – Right 2cm – Gutter 0.

–         Footer : ghi số thứ tự trang (canh giữa).

–         Không để tiêu đề ở cuối trang mà nội dung nằm ở trang sau.

–         Cần kiểm tra kĩ lỗi chính tả.

–         Đóng thành quyển theo thứ tự:

+ bìa chính (giấy màu)
+ bìa phụ (giấy A4 trắng, photo lại bìa chính)
+ phần nội dung SKKN
+ bản nhận xét của Hội đồng khoa học(1 tờ A4 riêng, không lẫn với phần trình bày của người viết)

Nhấp chuột vào để tải mẫu sáng kiến kinh nghiệm tại đây

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh