Tổ Văn

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

 

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Phan Thị Mai Ly

Tổ trưởng

2

Lê Thị Huyền Diệu

Nhóm trưởng K10

3

Nguyễn Thị Hiền

Nhóm trưởng K11

4

Trà Thị Thu Hà

Nhóm trưởng K12

5

Vũ Thị Huệ

Giáo viên

6

Nguyễn Thị Cam

Giáo viên

7

Nguyễn Ngọc Trai

Giáo viên

8

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên

9

Phạm Thị Hiền

Giáo viên

10

Nguyễn Thị Kim Phượng

Giáo viên

 

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh