Tổ Sử – Địa

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

 

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Trần Thị Thu Trang

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thụy Vi Vi

Nhóm Trưởng bộ môn sử

3

Nguyễn Đình Trí

Giáo viên

4

Phan Thị Kiều Ngân

Giáo viên

5

Lê Thị Lợi

Giáo viên

6

Nguyễn Thị Nhu

Giáo viên

7

Phạm Thị Gấm

Giáo viên

8

Nguyễn Thị Hiên

Giáo viên

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh