Tổ Sinh – Công nghệ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

 

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Minh Thùy

Tổ trưởng

2

Nguyễn Văn Duyên

Giáo viên

3

Đặng Thị Đăng Phương

Giáo viên

4

Vũ Thị Ngọc Hà

Giáo viên

5

Nguyễn Thị Thùy Trang

Giáo viên

6

Đỗ Thị Trâm Anh

Giáo viên

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh