Tổ Hóa

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Đinh Ngọc Bình

Tổ trưởng

2

Lê Thùy Trang

Giáo viên

3

Hà Thị Minh Phượng

Giáo viên

4

Cao Thị Yến Nga

Giáo viên

5

Hà Thị Phương

Giáo viên

6

Bùi thị Vệ Giang

Giáo viên

7

Đặng Thị Thu Hằng

Giáo viên

8

Đào Thục Anh

Giáo viên

 

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh