Trang chủ » TKB Giáo viên

TKB của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 17/08)

TKB của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 17/08)

  Thời khóa biểu mới của Giáo viên áp dụng từ ngày 17/08/2015, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 1 năm học 2015-2016 của mình. Bấm vào...
TKB của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08) – Điều chỉnh

TKB của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08) – Điều chỉnh

Thời khóa biểu của Giáo viên áp dụng từ ngày 10/08/2015 có điều chỉnh mới, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 1 năm học 2015-2016 của mình. Click...
Thời khóa biểu của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08)

Thời khóa biểu của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08)

Thời khóa biểu của Giáo viên áp dụng từ ngày 10/08/2015, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 1 năm học 2015-2016 của mình. Click vào để tải...
Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 11/05)

Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 11/05)

Thời khóa biểu của Giáo viên áp dụng từ ngày 11/05/2015, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 2 năm học 2014-2015 của mình. Click vào để tải...
Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 30/03)

Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 30/03)

TKB-Giao-vien-HK2-2014-2015-30-03-2015
Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 09/03)

Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 09/03)

  Thời khóa biểu của Giáo viên áp dụng từ ngày 09/03/2015, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 2 năm học 2014-2015 của mình. Click vào để...
Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 24/02)

Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 24/02)

  Thời khóa biểu của Giáo viên áp dụng từ ngày 24/02/2015, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 2 năm học 2014-2015 của mình. Click vào để...
Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 29/12)

Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 29/12)

  Thời khóa biểu của Giáo viên áp dụng từ ngày 29/12/2014, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 2 năm học 2014-2015 của mình. Click vào để...
Thời khóa biểu của Giáo viên HK1 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 03/11)

Thời khóa biểu của Giáo viên HK1 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 03/11)

  Thời khóa biểu của Giáo viên áp dụng từ ngày 03/11/2014, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 1 năm học 2014-2015 của mình. Click vào để...
Thời khóa biểu của các Lớp HK1 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 18/08)

Thời khóa biểu của các Lớp HK1 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 18/08)

    Thời khóa biểu của các lớp học áp dụng từ ngày 18/08/2014 Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh xem thời khóa biểu học kì 1 năm học...

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh