Trang chủ » TKB Các lớp

TKB của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 17/08)

TKB của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 17/08)

  Từ ngày 17/08/2015 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi. Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 1 năm...
TKB của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08) – Điều chỉnh

TKB của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08) – Điều chỉnh

  Từ ngày 10/08/2015 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi. Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 1...
Thời khóa biểu của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08)

Thời khóa biểu của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08)

  Từ ngày 10/08/2015 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 1 năm...
Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 11/05)

Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 11/05)

Từ ngày 11/05/2015 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 2 năm học...
Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 30/03)

Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 30/03)

TKB-Lop-HK2-2014-2015-30-03-2015
Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 09/03)

Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 09/03)

  Từ ngày 09/03/2015 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 2 năm...
Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 24/02)

Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 24/02)

  Từ ngày 24/02/2015 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 2 năm...
Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 29/12)

Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 29/12)

  Từ ngày 29/12/2014 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 2 năm...
Thời khóa biểu của các Lớp HK1 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 03/11)

Thời khóa biểu của các Lớp HK1 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 03/11)

Từ ngày 03/11/2014 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 1 năm học...
Thời khóa biểu của các Lớp HK1 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 18/08)

Thời khóa biểu của các Lớp HK1 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 18/08)

    Thời khóa biểu của các lớp học áp dụng từ ngày 18/08/2014 Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh xem thời khóa biểu học kì 1 năm học...

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh