Trang chủ » Thời khóa biểu

TKB của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 17/08)

TKB của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 17/08)

  Từ ngày 17/08/2015 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi. Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 1 năm...
TKB của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 17/08)

TKB của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 17/08)

  Thời khóa biểu mới của Giáo viên áp dụng từ ngày 17/08/2015, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 1 năm học 2015-2016 của mình. Bấm vào...
TKB của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08) – Điều chỉnh

TKB của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08) – Điều chỉnh

  Từ ngày 10/08/2015 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi. Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 1...
TKB của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08) – Điều chỉnh

TKB của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08) – Điều chỉnh

Thời khóa biểu của Giáo viên áp dụng từ ngày 10/08/2015 có điều chỉnh mới, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 1 năm học 2015-2016 của mình. Click...
Thời khóa biểu của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08)

Thời khóa biểu của Các lớp HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08)

  Từ ngày 10/08/2015 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 1 năm...
Thời khóa biểu của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08)

Thời khóa biểu của Giáo viên HK1 NH 2015 – 2016 (áp dụng từ ngày 10/08)

Thời khóa biểu của Giáo viên áp dụng từ ngày 10/08/2015, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 1 năm học 2015-2016 của mình. Click vào để tải...
Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 11/05)

Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 11/05)

Thời khóa biểu của Giáo viên áp dụng từ ngày 11/05/2015, Giáo viên tải về và xem thời khóa biểu học kì 2 năm học 2014-2015 của mình. Click vào để tải...
Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 11/05)

Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 11/05)

Từ ngày 11/05/2015 thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp và học sinh cập nhật thời khóa biểu học kì 2 năm học...
Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 30/03)

Thời khóa biểu của các Lớp HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 30/03)

TKB-Lop-HK2-2014-2015-30-03-2015
Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 30/03)

Thời khóa biểu của Giáo viên HK2 NH 2014 – 2015 (áp dụng từ ngày 30/03)

TKB-Giao-vien-HK2-2014-2015-30-03-2015

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh