Trang chủ » Kế hoạch năm

Kế hoạch chủ nhiệm HKI năm học 2011-2012

Kế hoạch chủ nhiệm HKI năm học 2011-2012

Bấm vào để Xem / Tải kế hoạch chủ nhiệm năm học 2011 – 2012
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 – 2012

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 – 2012

Bấm vào để Xem / Tải kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 – 2012
Kế hoạch chuyên môn HKI năm học 2011-2012

Kế hoạch chuyên môn HKI năm học 2011-2012

I. Tháng 8+9/2011: (Tuần 1,2,3,4,5,6) – Ổn định tổ, nhóm chuyên môn. Thực hiện giảng dạy theo phân phối chương trình. – Họp tổ, nhóm chuyên môn thống...

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh