Trang chủ » Tài liệu hỗ trợ » Mẫu báo cáo Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (nghiên cứu tác động)

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
(NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG)

I – Nghiên cứu khoa học SPƯD là gì?

 • Thực hiện một tác động cụ thể (can thiệp sư phạm)
 • Đánh giá ảnh hưởng của tác động bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp.

II – CHU TRÌNH NGHIÊN CỨU:

 • Suy nghĩ:

+ Quan sát thấy có vấn đề

+ Suy nghĩ tới tác động.

 • Thử nghiệm : thực hiện tác động trong trường, lớp.
 • Kiểm chứng: kiểm tra xem tác động có hiệu quả không
Bước Hoạt động
1. Tìm hiểu hiện trạng vấn đề. Tìm ra hạn chế của phương pháp giảng dạy , quản lí.
2. Giải pháp Tìm các giải pháp thay thế (tác động cụ thể) cho phương pháp hiện tại.
3. Xác định vấn đề nghiên cứu Xác định vấn đề cần nghiên cứu và nêu giả thuyết tác động có mang lại hiệu quả không?
4. Thiết kế Chọn thiết kế phù hợp (xác định nhóm đối chứng, nhóm thực nghiệm, quy mô nhóm, thời gian thu thập dữ liệu)
5. Đo lường Độ tin cậy và độ giá trị của dữ liệu.
6. Phân tích Mô tả dữ liệu (trung vị, trung bình, tần suất xuất hiện, độ lệch chuẩn, hiệu quả của tác động)
7. Kết quả: Kết luận và khuyến nghị  về tác động nghiên cứu.

 

Bằng việc liệt kê tất cả các hoạt động cần thiết trong mỗi bước , bạn đã hoàn tất việc lập kế hoạch NCKHSPƯD.Từ đó người nghiên cứu có thể tự tin hơn về thành công của nghiên cứu .

Đề tài NC:

SỬ DỤNG HÌNH ẢNH NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TỪ VỰNG MÔN TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 10

TRƯƠNG THPT HIÊP BÌNH QUẬN THỦ ĐỨC TPHCM

1. Hiện trạng: Học sinh lớp 10 thấy khó tiếp thu từ vựng tiếng anh.

2. Giải pháp: Sử dụng hình ảnh trong các tiết dạy.

3. Vấn đề NC (Giả thuyết NC):

 • Đặt câu hỏi: việc sử dụng hình ảnh có nâng cao kết quả học từ vựng môn tiếng anh của HS lớp 10 hay không?
 • Giả thuyết: Có.

4. Thiết kế: kiểm tra trước và sau tác động đối với 2 nhóm ngẫu nhiên (1 đối chứng, 1 tác động).

5. Đo lường:

•   Thu thập kết quả học tập của 2 nhóm học sinh.

•   Tính toán độ:

– Hệ số tương quan: rhh =CORREL (C3:C12,E3:E12)

– Độ tin cậy của dữ liệu: rsb = 2* rhh /(1+ rhh) = 0.9482208

•   Kết luận: rhh  > 0.7 => dữ liệu đáng tin cậy.

•   Kiểm chứng độ giá trị: các HS đạt kết quả tốt trong nghiên cứu cũng đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra thông thường.

•   Do đó, dữ liệu có độ giá trị cao.

6. Phân tích dữ liệu:

•   Mô tả dữ liệu:

–   Mốt (mode): trả về giá trị có tần số lớn nhất.

–   Trung vị: trả về giá trị chính giữa của dãy số liệu.

–   Trung bình: trả về giá trị trung bình của dãy số liệu.

–   Độ lệch chuẩn: Kiểm tra mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị  trung bình.

•   So sánh dữ liệu:

– Giá trị của phép kiểm chứng T-Test độc lập:

p = 0.001642204< 0.05

– Kết luận: Chênh lệch có ý nghĩa (do tác động, không do yếu tố ngẫu nhiên)

– Đánh giá mức độ ảnh hưởng của tác động:

+ Độ chênh lệch giá trị trung bình:

      SMD =   bao-cao= 1.376708794 > 1.0

            – Kết luận: Tác động có ảnh hưởng rất lớn.

 

Bảng số liệu kết quả môn tiếng Anh của học sinh lớp 10

STT

Nhóm đối chứng

Nhóm thực nghiệm

Trước tác động

Sau tác động

Trước tác động

Sau tác động

1

1

1

1

4

2

2

3

2

6

3

3

2

3

5

4

3

4

3

8

5

5

6

5

7

6

3

5

3

7

7

4

4

4

6

8

3

3

3

6

9

2

2

2

5

10

7

7

7

9

Bảng đánh giá số liệu kết quả môn tiếng Anh của học sinh lớp 10

STT

Nhóm đối chứng

Nhóm thực nghiệm

Trước tác động

Sau tác động

Trước tác động

Sau tác động

Mốt

3

3

3

6

Trung vị

3

3.5

3

6

Trung bình

3.3

3.7

3.3

6.3

Độ lệch chuẩn

1.702938637

1.888562063

1.702938637

1.494434118

Hệ sốtương  quan (rhh)

0.9015399

Độ tin cậy

0.9482208

T-test

0.001642204

 SMD

1.376708794

 

MẪU BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

            Một báo cáo hoàn chỉnh thường gồm những nội dung sau:

 • Tên đề tài
 • Tên tác giả và Đơn vị công tác

            Tóm tắt

            Giới thiệu

            Phương pháp: + Khách thể nghiên cứu

                                     + Thiết kế

+ Quy trình

+ Đo lường

            Phân tích dữ liệu và kết quả

 • Bàn luận
 • Kết luận và khuyến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục 

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh