Trang chủ » Hoạt động chuyên môn, Môn Hóa học, Tự nhiên » Tổ Hóa: Báo cáo sơ kết HK1 NH 2011-2012

I ] Tình hình nhân sự tổ bộ môn :

TT

Họ tên GV

Văn bằng cao nhất

Năm T.nghiệp

Năm vào ngành

Lớp đang dạy

Công tác kiêm nhiệm

 

Đinh ngọc Bình

Cử nhân

1998

1998

11A1, 11A2, 12A7, 12A8, 12A9, 12A

TTCM, Nhóm trưởg K11

 

Đặng Thị Thu Hằng

Cử nhân

1999

2001

11A, 11A8, 11A12 12A3, 12A5, 12A6, 12A10

CN, Nhóm trưởng K12

 

Hà Thị Minh Phượng

Cử nhân

2004

2005

10A9, 10A10, 10A11, 10A12,

11A4, 11A6, 11A7

CN, TTCĐ

 

Lê Thùy Trang

Cử nhân

2004

2005

10A13, 10A14, 10A15, 10A

11A5, 11A11

CN. Nhóm trưởng K10

 

Cao Thị Yến Nga

Cử nhân

2001

2009

10A3, 10A4,

Thiết bị

 

Hà Thị Phương

Cử nhân

2003

2003

10A1, 10A2, 10D

TLTT

 

Bùi Thị Vệ Giang

Cử nhân

2004

2010

12A1, 12A2, 12A4 10A5, 10A6, 10A7, 10A8

CN

 

Đào Thục Anh

Cử nhân

2011

2011

11A3, 11A9, 1A10

Học vụ

 II ] Tình hình hoạt động chuyên môn của Tổ chuyên môn ;

1)   Việc thực hiện chương trình môn học :

a. Việc chấp hành các quy định theo quy chế chuyên môn :

–  Ý thức chấp hành chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước :

+  Nghiêm chỉnh chấp hành chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước

+  Tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

 –  Tinh thần, thái độ thực hiện các qui định của Trường, Sở, Bộ :

+   Nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác được giao

+  Chấp hành các nội qui, qui định của Trường, Sở, Bộ

–  Tinh thần đoàn kết nội bộ giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ :

+   Các đồng nghiệp trong tổ luôn quan tâm và hỗ trợ nhau khi đồng nghiệp gặp khó khăn

+   Biết nhắc nhở nhau và góp ý phê bình thẳng thắng để tổ ngày càng tốt hơn và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 b. Tiến độ các bài dạy theo chương trình :

–  Lý thuyết

+  Cả 3 khối đều dạy đúng theo qui định của Bộ, của Sở

+  Hoàn thành chương trình HK I đúng theo kế hoạch đã đề ra.

–  Thực hành :

Lớp

10

11

12

Số tiết TH theo qui định

01

02

03

Số tiết TH thực hiện được trong HK I

01

02

02

Số tiết cho học sinh khối 12 thực hành là 02 tiết là do gọp 03 tiết và có bỏ bớt các thí nghiệm nguy hiểm, không an toàn cho học sinh. Những thí nghiệm này được giáo viên làm cho học sinh xem.

 c. Công tác soạn giảng bài lên lớp:

–  Đi sâu vào hệ thống câu hỏi có tính khoa học và logic

–  Phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy

–  Chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học

2)   Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

a.  Nêu cụ thể các vấn đề đã thực hiện và có đánh giá kết quả, như :

*  Chế độ sinh hoạt Tổ nhóm chuyên môn :

–      Chế độ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng theo qui định của Sở và Nhà trường qui định vào sáng thứ tư từ 8g30’ đến khoảng 11g (2 lần/ tháng)

–      Các buổi họp đều thực hiện trao đổi về nội dung, trọng tâm các kiến thức trong từng tiết dạy và nội dung kiểm tra nên đạt chất lượng và hiệu quả tương đối tốt.

*  Hoạt động dự giờ, đăng ký tiết dạy tốt, tổ chức tiết thao giảng:

–      Hoạt động dự giờ : Mỗi giáo viên trong tổ đều thực hiện đúng qui định dự giờ 02 tiết/tháng

–      Đăng ký tiết dạy tốt, tổ chức tiết thao giảng : 62,5% giáo viên có tiết thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

*  Làm và sử dụng thiết bị dạy học, ĐDDH :

Do đặc trưng môn hóa chủ yếu là thực hành thí nghiệm và các mô hình hay thí nghiệm ảo đã được giáo viên sưu tầm nhiều ở các năm trước nên năm nay giáo viên chủ yếu là sử dụng thiết bị dạy học, ĐDDH

*  Sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hội thảo. hội nghị nhằm giải quyết vấn đề chuyên môn cụ thể:

Nội dung sinh hoạt : Những phương pháp giải bài tập hay trong dạy học hóa học và các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học.

*  Công tác tổ chức việc phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi:

STT

Họ tên GV dạy

Số HS tham dự

Số tiết/tuần

HS Giỏi 

HS Yếu

1

Đinh ngọc Bình

03

02

03

00

2

Bùi Thị Vệ Giang

31

02

00

31

3

Hà Thị Phương

03

02

03

00

4

Đào Thục Anh

14

02

00

14

*  Các hoạt động ngoại khoá:

Tổ Hóa sẽ tổ chức ngoại khóa cho học ở HK II

 b.  Những hoạt động tâm đắc :

Thống nhất về đề cương ôn tập có phân loại từng dạng nên định hướng học cho học sinh tốt

c.   Những thiếu sót cần chấn chỉnh:

Việc sử dụng thiết bị dạy học, ĐDDH còn có giáo viên chưa sử dụng nhiều nên cần khắc phục ở HK II

III ] Kết quả học tập bộ môn của học sinh (Điểm kiểm tra HK1/ 2011-2012)

Khối lớp

Số HS

Giỏi (=>8)

Khá(>=6,5,<8)

Trbình(>=5,<6,5)

Yếukém(<5)

Ghi chú

Số Lớp

Số HS

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10

17

807

298

36,9

155

19,2

182

22,6

172

21,3

 

11

13

574

73

12,7

143

24,9

150

26,1

208

36,2

 

12

11

497

202

40,6

113

22,7

103

20,7

79

15,9

 

 IV ] Đánh giá hoạt động chuyên môn của Tổ (Nhóm) :

 1)    Mặt tốt :

–      Đa số thành viên đều còn trẻ, có sức khỏe tốt nên công việc trôi chảy

–      Kiến thức chuyên môn vững và nhiệt tình trong công tác .

2) Mặt chưa tốt cần khắc phục :

–      Vì tuổi nghề còn trẻ nên kinh nghiệm dạy học chưa nhiều do đó quản lý học sinh , nhất là học sinh cá biệt chưa được thành công lắm và kết quả HS chưa cao

–      Số lượng học sinh yếu còn cao, cần quan tâm đến các em này nhiều hơn.

V ] Các hoạt động chủ yếu ở HK2 nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

Thời gian

Nội dung công tác Biện pháp thực hiện Ghi chú

2 lần/ tháng

  Họp tổ chuyên môn – Đánh giá các công việc đã làm và rút kinh nghiệm

– Đề ra các công tác cho thời gian tới

 

2 tiết/ tháng

  Dự giờ đồng nghiệp – Đánh giá trung thực tiết dự giờ

– Góp ý cho đồng nghiệp thêm tiến bộ

Tháng 3

Thao giảng tiết dạy tốt 100% giáo viên tham gia

Cả HK II

   Sử dụng ĐDDH và trang thiết bị hiện đại    Qui định cụ thể các tiết dạy nào phải sử dụng ĐDDH và trang thiết bị hiện đại

Cả HK II

   Bồi dưỡng học sinh yếu, kém    Từng giáo viên lập danh sách HS yếu kém và tổ chức phù đạo từ đầu HK II

TTCM

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh