Hội khuyến học

I. DANH SÁCH

  1. Ô. Dư Văn Phến – BĐDCMHS NH 2005 – 2008
  2. Ô. Trần Văn Quỳnh – PHHS Lớp 11A NH 2011-2012
  3. Bà Nguyễn Thị Niệm – GĐ Công Ty Thiên Ân Phường HBP, Thủ Đức
  4. Ô. Nguyễn Duật Tu – Hiệu Trưởng
  5. Ô. TẠ Anh Chủng – Trưởng  BĐDCMHS NH 2011 – 2012

II. NHIỆM VỤ CHÍNH

–     Vận động các đòan thể, đơn vị, cá nhân… đóng góp, xây dựng qũy khuyến học nhà trường

–      Tổ chức thăm hỏi động viên, giúp đỡ các em học sinh có hòan cảnh… tạo điều kiện học tập, rèn luyện tiến bộ cho các em

–     Phối hợp với các tổ chức trong và ngòai nhà trường tham gia các hoật động của hội

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh