Công đoàn

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN 2010 -2012

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012

 

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Đức

Chủ Tịch CĐ

2

Tôn Long Dẫn

Phó Chủ Tịch CĐ

3

Vương Quang Tiến

Ủy Viên

4

Nguyễn Thị Tố Anh

Ủy Viên

5

Đặng Thị Đăng Phương

Ủy Viên

 

 DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN 2012 -2015

Ban Chấp Hành Công Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2015

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Vương Quang Tiến

Chủ Tịch CĐ

2

Nguyễn Thị Tố Anh

Phó Chủ Tịch CĐ

3

Đặng Thị Đăng Phương

Ủy Viên

4

Lương Hồng Phúc

Ủy Viên

5

 Nguyễn Ngọc Trai

Ủy Viên

6

 Đỗ Xuân Bảo

Ủy Viên

 DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN 2014 -2015

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Tố Anh

Chủ Tịch CĐ

2

Đặng Thị Đăng Phương

Phó Chủ Tịch CĐ

3

Chống A Tú

Ủy Viên

4

Lương Hồng Phúc

Ủy Viên

5

 Nguyễn Ngọc Trai

Ủy Viên

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh