Trang chủ » Công đoàn, Đoàn thể » Câu hỏi phục vụ hội thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch HCM

CÂU HỎI PHỤC VỤ HỘI THI TÌM HIỂU VỀ

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(Ban Tuyên Giáo Quận Ủy Thủ Đức)

 

Câu 1: Hãy cho biết Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? Tại đâu? Tên khai sinh của Bác? Bác Hồ mang tên Nguyễn Tất Thành từ lúc nào? Vì sao?

Câu 2: Hãy cho biết tên các ngôi trường và thời gian mà Nguyễn Tất Thành đã học lúc ở Huế? Người tham gia sự kiện gì tại đây? Vào năm nào?

Câu 3: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Người lấy tên là gì? Làm công việc gì với mức lương là bao nhiêu?

Câu 4: Trong quá trình tìm đường cứu nước ( 1911-1920) Bác Hồ đã đi qua những châu lục nào? Khi nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng ở Châu phi và khu Harlem (Mỹ), Nguyễn Tất Thành đã ghi lại cảm tưởng như thế nào dưới chân thầnTự do( New York, Mỹ)

Câu 5: Bác Hồ tham gia Đảng Xã Pháp năm nào? Tại sao?

Câu 6: Bác Hồ lấy tên Nguyễn Ái Quốc khi nào? Ở đâu, trong hoàn cảnh nào?

Câu 7: Nguyễn Ái Quốc trở thành đảng viên cộng sản khi nào?

Câu 8: Trong những năm 1023- 1024 ở Liên Xô, Bác đã tham dự những đại hội Quốc tế nào?

Câu 9: Tổ chức “Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng chí Hội” do ai sáng lập? Vào thời gian nào? Ở đâu?

Câu 10: Sau thời gian dài bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về Tổ Quốc vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Bác Hồ lấy tên là Hồ Chí Minh từ khi nào?

Câu 11: Ngày 3-9-1945 Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà họp phiên đầu tiên dưới sự chủ toạ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Người đã trình bày những nhiệm vụ cấp bách. Đ/c hãy cho biết những nhiệm vụ cấp bách đó là gì?

Câu 12: Hãy cho biết Bác Hồ biết thông thạo những ngoại ngữ nào? Có bao nhiêu tên gọi, bút danh, bí danh? Hãy kể tối thiểu 5 tên của Bác mà đ/c biết?

Câu 13: Hãy cho biết tổ chức Giáo dục – Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đã ra nghị quyết gì có liên quan đến Chủ Tịch Hồ Chí Minh?

Câu 14: Trong Di chúc, khi nói về Đảng, Người đã khẳng định cách tốt nhất để “ Củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng” là gì?

Câu 15: Trong Di chúc của mình, khi nói về Đảng, Người đã căn dặn cán bộ, đảng viên những gì?

Câu 16: Hãy trích đoạn văn trong di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về vấn đề bồi dưỡng giáo dục thanh niên?

Câu 17: Đồng chí hãy cho biết điều luyến tíêc trước khi qua đời của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là gì?

Câu 18: Đồng chí hãy cho biết điều mong muốn cuối cùng của Bác Hồ kính yêu thể hiện trong di chúc của Người là gì?

Câu 19: Theo kế hoạch số 03-KH/BTGTW ngày 14/5/2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2009 là gì?

Câu 20: Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá II, ngày 8/5/1963, Người từ chối nhận Huân chương Sao vàng và Người đã đề nghị gì?

Câu 21: Hãy cho biết hiện nay trên cả nước Bảo tàng Hồ Chí Minh có bao nhiêu chí nhánh?

Câu 22 Thời gian lưu lại Sài Gòn trước khi ra đi tìm đường cứu nước , Bác Hồ đã ở nơi nào?

Câu 23: Tháng 12/1920 có sự kiện đánh dấu buớc ngoặt gì trong đời hoạt động của Bác?

Câu 24: Đ/c hãy cho biết sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về Tổ quốc vào ngày tháng năm nào?

Câu 25: Ở Liên Xô trong những

viagra vs cialis viagra commercial actress viagra for sale over the counter viagra cialis vs viagra levitra online

năm 1923-1924, Bác Hồ đã học và làm việc tại đâu?

Câu 26: Ở London (Anh), Paris (Pháp), Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã làm nghề gì để mưu sinh?

Câu 27: Bác Hồ sáng lập tổ chức “Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội” váo thời gian nào? Ở đâu?

Câu 28: Bác Hồ lấy tên Hồ Chí Minh từ lúc nào?

Câu 29: Người thân của Bác Hồ gồm những ai?

Câu 30: Bác Hồ mang tên Nguyễn Tất Thành từ lúc nào?

Câu 31: Bác Hồ đến thăm Đề Hùng mấy lần? Xuât xứ của câu nói “Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước…”?

Câu 32: Bác Hồ có bao nhiêu tên gọi, bút danh, bí danh? Hãy kể một số tên gọi, bút danh, bí danh của Bác?

Câu 33: Năm 1941, Bác Hồ đã sáng lập một tờ báo rất quan trọng, tờ báo đã góp phần quan trọng vào việc hướng dẫn, tổ chức phong trào cách mạng của dân tộc ta trong giai đoạn này. Đ/c hãy cho biết tên của tờ báo? Số đầu tiên của tờ báo ra ngày tháng năm nào? Được đánh số bao nhiêu?

Câu 34: Đ/c hãy cho biết sự kiện lịch sử trọng đại của nước ta được diễn ra vào tháng 8/1945?

Câu 35: “Cả cuộc đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi tổ chức và hạnh phúc của Quốc dân…”. Bạn hãy cho biết câu này được trích trong bài phát biểu nào của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

Câu 36: Đ/c hãy cho biết, Chủ Tịch Hồ Chí Minh định nghĩa đức tính “Cần” như thế nào?

Câu 37: Đ/c hãy cho biết, Chủ Tịch Hồ Chí Minh định nghĩa đức tính “Kiệm” như thế nào?

Câu 38: Đ/c hãy cho biết, Chủ Tịch Hồ Chí Minh định nghĩa đức tính “Liêm” như thế nào?

Câu 39: Đ/c hãy cho biết, Chủ Tịch Hồ Chí Minh định nghĩa đức tính “Chính” như thế nào?

Câu 40: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới gồm những nội dung cơ bản nào?

Câu 41: Hãy nêu những nội dung cơ bản về “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 42: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân Đảng cần thực hiện những giải pháp nào?

Câu 43: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân mỗi cán bộ, đảng viên cần làm gì?

Câu 44: Hãy cho biết luận điểm quan trọng mà Bác Hồ đã căn dặn cho cán bộ, đảng viên là gì?

Câu 45: Hãy cho biết: Trong bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “về việc riêng” – Người đã viết như thế nào?

Câu 46: Đ/c hãy cho biết: Trong bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói về Đảng- Người đã viết như thế nào?

Câu 47: Hãy cho bíêt, từ khi xây dựng đến nay, ngôi Nhà rồng được sử dụng làm gì?

Câu 48: Nói đến đạo đức con người, Bác Hồ thường nói đến 4 đức tính: cần – kiệm – liêm – chính. Hãy đọc đoạn thơ Bác viết để nói lên tầm quan trọng của 4 đức tính đó?

Câu 49: “Không cò gì quý hơn độc lập, tự do” . Hãy cho bíêt câu nói nổi tiếng trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào dịp nào?

Câu 50: Hãy cho biết 4 câu thơ sau mở đầu cho tác phẩm nào của Bác Hồ và xuất bản lần đầu tiên vào thời gian nào?

“Dân ta phải biết sử ta,

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

Kể năm hơn bốn ngàn năm

Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa”

Câu 51: Ngày 12/2/1961, Tổng cục Chính trị có Quyết định số 09/QĐ quyết định thành lập Đảng ủy Đoàn 759. Đồng chí hãy cho bíêt Quyết định thành lập Đoàn 759 có ý nghĩa như thế nào?

 

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh