Trang chủ » Các hoạt động khác, Hình ảnh, Kho dữ liệu, Y tế » NGLL: Thực hiện “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

Chương trình Ngoài giờ lên lớp được tổ chức vào giờ chào cờ sáng thứ hai 22/12/2014 với chủ đề Thực hiện “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

 

Chương trình ngoài giờ lên lớp 22/12/2014: Phòng tránh HIV-AIDS

[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00457.JPG]400
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00458.JPG]210
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00461.JPG]160
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00465.JPG]240
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00466.JPG]200
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00470.JPG]120
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00471.JPG]110
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00472.JPG]100
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00473.JPG]100
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00474.JPG]100
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00479.JPG]100
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00481.JPG]90
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00484.JPG]90
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00485.JPG]90
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00488.JPG]70
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00489.JPG]70
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00494.JPG]80
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00495.JPG]80
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00496.JPG]50
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00502.JPG]90
[img src=http://www.thpt-hiepbinh-tphcm.edu.vn/wp-content/flagallery/NGLL-phong-chong-HIV-AIDS/thumbs/thumbs_DSC00508.JPG]100

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh